Платформа Innovation.ruralnet.bg за общуване и обмяна на идеи

Innovation.ruralnet.bg е онлайн платформа за общуване и обмяна на идеи между представителите на съветническите и иновативните подпомагащи звена, в това число  на създадените Оперативни групи на ЕПИ-АГРИ по чл. 56 от Регламент на ЕС 1305/2013.

Платформата Innovation.ruralnet.bg е създадена и се поддържа от Звеното за управление на Националната селска мрежа във връзка с изпълнение на Договор № РД 51-51/10.04.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет „Поддържане и укрепване на Звеното за управление на НСМ на ПРСР 2014-2020 г.“ (за кратко тук „Проекта“).

С платформата се цели създаване на условия за:
 • активна връзка и комуникация между заинтересованите страни- представители на съветнически звена, на иновативни подпомагащи звена, фермери, преработватели, компании от IT-сектора, научни и изследователски екипи, създадените Оперативни групи на ЕПИ-АГРИ и др;
 • търсене, контакт, обмен на идеи/материали/данни за резултатите и постиженията в областта на иновациите в аграрния сектор между регистрираните в Платформата;
 • подкрепа и разпространение на проекти на Оперативните групи на ЕПИ-АГРИ по чл. 56 от Регламент на ЕС 1305/2013, както и на примери за реализирани партньорства по ЕПИ-АГРИ в рамките на ПРСР 2014-2020 и в държавите-членки на ЕС;
 • насърчаване на иновациите в селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и селските райони;
 • предоставяне на механизъм за активно участие на заинтересованите страни на НСМ, както и потенциалните членове на Мрежата по темата за иновациите в агросектора;
 • участие на заинтересованите страни на НСМ, както и на потенциалните членове на Мрежата в изпълнението на дейностите по Проекта;
 • укрепване и разширяване на обхвата на Мрежата в периода на действие на ПРСР 2014-2020.

Платформа Innovation.ruralnet.bg. Изисква се регистрация.

Технически указания за работа в платформа Innovation.ruralnet.bg.  

Регистрация

 1. При първо влизане в платформата изберете меню „Регистрация“, за да направите своя профил.
 2. Попълнете Вашите данни и завършете своята регистрация.
 3. От меню вход въведете потребителско име и парола и влезте в платформата.

Инструкции за регистрирани потребители

Платформата Innovation.ruralnet.bg разполага с няколко основни функционалности.

 1. В подменюто „Активност“ може да наблюдавате:
 • кои са последните теми, които са публикувани в платформата;
 • имате ли получени нови съобщения;
 • имате ли покани за приятелства;
 • създаването на нови групи и активността в тях;
 • регистрацията на нови потребители.
 1. Подменю „Групи“. Тук е мястото, където се създават различни групи, посветени на различни тематики от областта на иновациите и ЕПИ-АГРИ. Във всяка една група могат да се публикуват теми и/или полезни линкове, които да се коментират от членовете, както и да се прикачват файлове, които са достъпни за останалите членове на групата.
 • В подменю „Групи“ са изброени всички групи, към които може да се присъедините.
 • За да влезете в дадена група първо кликнете върху името на избраната от Вас група. Когато сте вече влезли в групата натиснете бутон „Присъединете се към групата“, за да станете нейн член и да може да коментирате публикации, както и да споделяте файлове.
 • Когато сте в „Група“ излизат четири подменюта вертикално в ляво. Изберете „Activity” за да видите последната дейност и да можете да публикувате тема.
 • За да коментирате вече публикувана тема натиснете символа за коментар, който се намира в нея.
 • Подменю „Файлове“ Ви позволява да споделяте файлове в групата. Натиснете бутона „Upload a New Document“ и прикачете Вашия файл.
 • Подменю „Invite“ Ви позволява да поканите от регистрираните в платформата участници да се присъединят към групата, в която се намирате в момента.
 1. Подменю „Съобщения“. Тук е мястото, където ще излизат всички съобщения, които сте изпратили или сте получили от членовете на платформата.
 2. Подменю „Профил“. Тук може да персонализирате своя профил като смените снимка и име;
 3. Подменю „Известия“. Тук може да проверявате, когато някой Ви е написал съобщение, коментирал е Ваша публикация и т.н.
 4. Подменю „Членове“. Тук може да видите всички членове на платформата и да добавяте приятели от регистрираните вече.
 5. Подменю „Настройки“
 • В раздел „Основни“ може да промените Вашата парола, както и електронна поща.
 • В раздел „Имейл“ може да промените настройките за известяване за дейността на платформата към Вашата електронна поща.
 • В раздел „Group invites” може да видите поканите, отправени към Вас за членуване в група.
 • Съгласно регламента GDPR в раздел „Export data” може да поискате теглене на личните Ви данни.

 

 

Към лентата с инструменти